Κατεδαφίσεις στη Δυτική Θεσσαλονίκη, στην είσοδο της Τριανδρίας

Back To Top