Τοποθετήθηκαν τα πρώτα δημοτικά ποδήλατα στη Βέροια

Back To Top