Επιχορήγηση 660.000 ευρώ για νέα απορριμματοφόρα στον Δήμο Πετρούπολης

Back To Top